Behandling av personuppgifter

För att vi på Metab skall kunna hjälpa er så måste vi registrera in er i vårt kundregister och ordersystem. De uppgifter som vi registrerar in är namn, fakturaadress, ev landtälle, och telefonnummer. Om ni vill att vi ska söka rot-avdrag hos skatteverket för arbetet vi gjort hos er så måste vi även registera personnummer och fastighetsbeteckning.

Ovan nämnda uppgifter sparas normalt i 5 år eller så länge det behövs för att arbetet ska kunna slutföras.
Data som rör fakturering sparas i enighet med bokföringslagsstiftningen

Som kund har du rätt till att få tillgång till din data. Du har även rätt att begära kopia på uppgifter som vi har registrerat om dig. Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-komplett information om dig själv. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter när vårt uppdrag enligt överenskommelse är klart hos er. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att medelbart radera delar av viss data som tex bokföringslagen. I förekommande fall blockeras den data vi är skyldiga att spara från att kunna användas i andra syften än att uppfyll sådana skyldigheter.