Om METAB

Vi har utfört elinstallationer och elreparationer i mälardalen sedan 1957. Vi har alltid haft vårt säte i vackra, historierika Mariefred men det har inte hindrat oss från att följa med i utvecklingen och vi utför därför alla typer av elinstallationer vilket även inkluderar tv, dator och teleinstallationer. 

Vi söker alltid kvalitét och noggranet för att garantera bra utförda jobb med nöjda kunder. Vi gör allt för att finnas till hands för dig när du behöver oss och vi arbetar alltid inom regelverket för elinstallationer för att kunna garantera säkerheten för dig och dina produkter. 


Idags läget är vi 4 elektriker som jobbar och utför elinstallationer i Strängnäs, Mariefred, Åkers styckebruk och Stallarholmen med omnejd.